Art.Nr.

Tillbehör bullerskydd

Dörren lämpar sig för områden som kan kräva genomfart för service- och utryckningsfordon. Tack vare det robusta utförandet behövs inget övre
tvärbeslag. Höjdbegränsningar utgör därmed inget problem.


FAKTA


GALLERI