Art.Nr.

Tilläggstavla

Tavlan med dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket. Tavlan med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar. Tavlan med höger- eller vänsterriktad pil visar att angivelsen gäller åt det håll pilen visar. Används tavlan under märke E19, parkering, har den svarta tecken på vit botten utan bård. Tavlorna kan även användas fristående för att ange avgränsning av uppställningsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten.

Varianter:
41011030013 T11-3 N NR SP
41011030023 T11-3 N HR SP

Förklaring:
N: Storlek normal
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
SP: För montage på stolpe

img

FAKTA

  • Material: Strängpressad
  • Bredd: 200 mm
  • Höjd: 400 mm
  • Färg: Svart / Vit
  • Reflextyp: Normalreflekerande

GALLERI