Art.Nr.

Tilläggstavla

Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller. Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa villkor gäller. Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag

Varianter:
41048223120 T6 400x200mm NR SP (1-2 rader)
41048223122 T6 400x200mm HR SP (1-2 rader)

Förklaring:
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
SP: För montge på stolpe

img

FAKTA

  • Material: Strängpressad
  • Folietyp: Normalreflekterande
  • Bredd: 400 mm
  • Höjd: 200 mm
  • Färg: Blå / Vit

GALLERI