Art.Nr.

Tilläggstavla

Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan. Fordonsslaget eller trafikantgruppen anges med symbol enligt 28 §. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

img

FAKTA

  • Material: Strängpressad
  • Storlek: Normalstorlek
  • Bredd: 400 mm
  • Höjd: 400 mm
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI