Art.Nr.

Tilläggstavla

Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan. Fordonsslaget eller trafikantgruppen anges med symbol enligt 28 §.

img

FAKTA

  • Storlek: Normalstorlek
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI