Art.Nr.

Fordonsmonterat TMA-skydd

Alpha 60 MD®, var det första TMA-skydd vi tog in i Sverige redan på 1990-talet och borde vara det vanligast förekommande skyddet på våra vägar.

Skyddets unika konstruktion gör att transporthöjden i uppfällt läge endast är 326 cm. Alpha 60 MD® är testad enligt NCHRP Report 230 med godkända värden för 60 Mph, (96km/h). Utrustningen uppfyller Trafikverkets krav, är CE-märkt, och godkänd att användas på hela det nationella vägnätet.

Tillverkarens rekommenderade bruttovikt för bärarfordonet är 6,8 – 15,8 ton exklusive TMA-skyddets vikt. Enligt Trafikverkets beslut FO 30A 98:9179 skall bärarfordonets bruttovikt vara minst 7 ton. Trafikverkets rekommenderade lägsta bruttovikt är 9 ton exklusive TMA-skyddets vikt. Skyddet är inte tillåtet att användas på så kallade alternativa bärare (traktor, lastmaskin etc).

Utrustningen kan levereras komplett med 24 V hydraulsystem för tilt-upfunktion och trådlös fjärrstyrning eller förberett för anslutning till externt hydraulsystem.

Alpha 60 MD® 2.0 är en uppgraderad version med nytt el- och hydraulsystem.


  • Endast 3,26 meters höjd i transportläge
  • Beprövad produkt
  • Trådlös styrning

Rekommenderas för:

  • TMA fordon

FAKTA

  • Material: Stål/Aluminium
  • Bredd: 2352 mm
  • Längd: 3597 mm
  • Testnorm: NCHRP230
  • CE-märkt: Ja
  • Nettovikt kg: 870

GALLERI