Art.Nr.

Energiabsorberande räckesavslutning

Trend CEN är en energiabsorberande räckesavslutning som är testad enligt
SS-ENV 1317-4 med godkända värden för hastighetsklass P2 80 km/h.

img

  • System kan monteras med drivna stolpar eller med kort stolpe i stålsockel
  • Systemet är utvecklat för att hantera räckesavslut
  • W-profilräcken alternativt andra balkräcken

Rekommenderas för:

  • Infrastruktur

FAKTA

  • Material: Stål
  • Ytbehandling: Galvaniserad
  • Testnorm: SS-ENV 1317-4
  • Montage: Mark, asfalt

DOKUMENT


GALLERI