Art.Nr.

400x200

Blå skylt med texten "Vinterunderhålles ej".

img

FAKTA

  • Material: Strängpressad aluminium
  • Storlek: 400x200

GALLERI