Art.Nr.

Stolpmarkeringsanordning för 60 mm stolpe

Anordningen används för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning enligt denna förordning. Anordningen är placerad på en stolpe eller motsvarande som bär upp ett vägmärke eller en annan anordning. Anordningen är anpassad till förhållandena på platsen. En stolpmarkeringsanordning har samma färgsättning som det vägmärke eller den andra anordning som den sitter under om inte Transportstyrelsen föreskriver annat.

Varianter:
41004120020 X10 HR 1300 mm blå/vit
41004120040 X10 HR 1800 mm blå/Vit
41004120022 X10 HR 1300 mm röd/gul
41004120021 X10 HR 1800 mm röd/gul
41004120045 X10 HR 1300 mm röd/vit
410041201800 X10 HR 1800 mm röd/vit
41004120026 X10 HR 1300 mm röd/blå
41004120023 X10 HR 1800 mm röd/blå

Förklarig:
HR: Högreflekterande

img

FAKTA

  • Storlek: Normalstorlek
  • Höjd: 1300 mm / 1800 mm
  • Reflextyp: Högreflekterande

GALLERI