Art.Nr.

Annan anordning

Anordningen anger vägens eller körbanans kant eller skiljer trafikriktningar åt vid komplicerade passager. Anordningen anger även att fordon ska föras på den sida som de gula fälten lutar ned mot. Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten. De gula fälten kan då vara vågräta. Fordonen får då föras på båda sidor om anordningen.

Varianter:
41004203020 X3 150x600 mm HR KV B/G
41004223022 X3 200x800 mm HR List B/G
41002123020 X3 300x1200 mm HR List B/G

Förklaring:
HR: Högreflekterande
KV/List: För montage på stolpe
B/G: Blå/Gul

img

FAKTA

  • Höjd: 300 mm
  • Längd: 1200 mm
  • Reflextyp: Högreflekterande

GALLERI