Art.Nr.

Andra anordningar

Anordningen anger vägens eller körbanans kant eller skiljer trafikriktningar åt vid komplicerade passager. Anordningen anger även att fordon ska föras på den sida som de gula fälten lutar ned mot. Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten. De gula fälten kan då vara vågräta. Fordonen får då föras på båda sidor om anordningen.

Varianter:
41004223020 X3 150x600 mm HR KV B/G
41002123021 X3 200x800 mm HR List B/G
41002143020 X3 300x1200 mm HR List B/G

Förklaring:
HR: Högreflekterande
KV/List: För montage på stolpe
B/G: Blå/Gul

img

FAKTA

  • Bredd: 1200 mm
  • Höjd: 300 mm
  • Reflextyp: Högreflekterande

GALLERI